ANLAM BELİRSİZLİĞİ İLE İLGİLİ YANILTMACALAR
- Fallacies of Ambiguity
Cinaslı Belirsizlik
(Equivocation
TANIM İki ayrı anlamı olan bir sözcüğün bu iki anlamlığından yararlanmak
ÖRNEK Normal olan bir ailede 2.5 çocuktur . Kösegiller de normal bir aile olduğuna göre onların da 2.5 çocukları olmalıdır. ,(brinci önermedeki normal = ortalama, ikinci önermedeki normal= olağan, sıradan)
Anlatım Belirsizliği
(Amphiboly
TANIM sözdizimindeki özensizlik veya ifade zayıflığından ötürü bir tümcenin iki değişik şekilde anlaşılmasına neden olmak
ÖRNEK Hasan bey, Mualla Hanımı Ahmet Bey ile yakaladı
Yanlış Vurgulama
(Accent
TANIM Bir sözcük veya ibarenin yanlış vurgulanmasından değişik bir anlam doğmasına neden olmak
ÖRNEK Çalış baban gibi eşek olma. Sayın Cumhurbaşkanı, laik, demokratik cumhuriyeti ve ülke bütünlüğünü koruyucu yaptırımları daha etkili kılmak amacıyla hazırlanan KHK’yı veto etti
ÖNCEKİ                      YANILTMACALAR                     EN BAŞA