3SUTUN Hümanizme açılan küçük bir pencere
 
.

VERBA VOLANT SCRPTA MANENT
Söz uçucu, yazı kalıcıdır.
QUOD NON EST IN ACTIS, NON EST IN MUNDO
Belgelerde yoksa mevcut değildir

.

3 S U T U N YAZILARI

Hümanist kültür bağlamında denemeler, makaleler, yazılar

MAVİ PENCERE

Dünyaya, İnsanlara, Olaylara Bakış
(Necdet Ersoy)

GÖZLEMEVİ

Baktığını görmek,
Bakmadan da görmek
(Nihat Al)

ARKA BAHÇE

Kamudaki ve Dernek, Vakıf gibi kuruluşlardaki bazı "görev dışı" çalışmalar
(Necdet Kesmez)

IŞIKLI YOL

Aydınlığa, Özgürlüğe, Mutluluğa
(Engin Bellisan)

.
Ek Bölümler
ALINTILIK
Dünden bugüne kalan Yazı, Söylev, Bildiri, Açıklama v.s.
BELGELİK
3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler
YARENLİK
İnsan, yaşam, toplum ve her şey hakkında
OKUMALIK
Eski Yeni Şairlerden Üçer Şiir
BAKMALIK
3sutun'un diğer bölümlerde yer alan resimler
GEZİNMELİK
Web'de Hümanist Kültürün her alanaından ilginç, yararlı siteler
Bilgi

3sutun HAKKINDA


SİZDEN BİZE


isim isim

        Tahattür
Alnımdaki bıçak yarası
Senin yüzünden;
Tabakam senin yadigarın;
"Iki elin kanda olsa gel" diyor
Telgrafın;
Nasıl unuturum seni ben,
‎ ‎Vesikalı yarim?

                 Orhan Veli
Vesikalı: Genelevde çalışmak için elinde resmî izin belgesi bulunan (kadın)[Türkçe Sözlük - TDK]
YANİ:Güzel Ülkemizde "Rüşvetin belgesi olmaz" ama fuhuş için resmi belge verilir. Bu konudaki yasal düzenleme için tıklayınız
‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎
‎‎

3sutun'da yer alan konularla ilgili
BELGELER


‎●‎ Convention on thePrevention and ‎Punishment of the Crime of Genocide
‎●‎ Birleşmiş Milletler, Soykırımı Suçunun ‎Önlenmesi Ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme
‎●‎ İnsan Hakları Evrensel ‎eyasnnamesi