3SUTUN Hümanizme açılan küçük bir pencere
                   BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                            Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
.

VERBA VOLANT SCRPTA MANENT
Söz uçucu, yazı kalıcıdır.
QUOD NON EST IN ACTIS, NON EST IN MUNDO
Belgelerde yoksa mevcut değildir

.

ANA BÖLÜMLER


KONFERANSLAR

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

.

YARARLAR

ALINTILIK Gündem olmuş Söylevler, Bildiriler, Yazılar v.b.

BELGELİK 3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

YARENLİK İnsan, yaşam, toplum ve her şey hakkında

OKUMALIK
Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

BAKMALIK 3sutun'un diğer bölümlerinde yer alan resimler

GEZİNMELİK Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

SİZDEN BİZE

El Greco: Eli Göğsünde Şövalye
Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile El Greco'nun başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız

        Tahattür
Alnımdaki bıçak yarası
Senin yüzünden;
Tabakam senin yadigarın;
"Iki elin kanda olsa gel" diyor
Telgrafın;
Nasıl unuturum seni ben,
‎ ‎Vesikalı yarim?

                 Orhan Veli
Vesikalı: Genelevde çalışmak için elinde resmî izin belgesi bulunan (kadın)[Türkçe Sözlük - TDK]
YANİ:Güzel Ülkemizde "Rüşvetin belgesi olmaz" ama fuhuş için resmi belge verilir. Bu konudaki yasal düzenleme için tıklayınız
‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎
‎‎

3sutun'da yer alan konularla ilgili
BELGELER


‎●‎ Convention on thePrevention and ‎Punishment of the Crime of Genocide
‎●‎ Birleşmiş Milletler, Soykırımı Suçunun ‎Önlenmesi Ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme
‎●‎ İnsan Hakları Evrensel ‎eyasnnamesi