3SUTUN Hümanizme açılan küçük bir pencere
 
.

ARS GRATIA ARTIS
Sanat için sanat
‎ Art for art's sake
‎ l'art pour l'art

.

K Ü R S Ü

Hümanist kültür bağlamında denemeler, makaleler, yazılar

MAVİ PENCERE

Dünyaya, İnsanlara, Olaylara Bakış
(Necdet Ersoy)

GÖZLEMEVİ

Baktığını görmek,
Bakmadan da görmek
(Nihat Al)

ARKA BAHÇE

Kamudaki ve Dernek, Vakıf gibi kuruluşlardaki bazı "görev dışı" çalışmalar
(Necdet Kesmez)

.
Ek Bölümler
ALINTILIK
Dünden bugüne kalan Yazı, Söylev, Bildiri, Açıklama v.s.
BELGELİK
3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler
YARENLİK
İnsan, yaşam, toplum ve her şey hakkında
OKUMALIK
Eski Yeni Şairlerden Üçer Şiir
BAKMALIK
3sutun'un diğer bölümlerde yer alan resimler
GEZİNMELİK
Web'de Hümanist Kültürün her alanaından ilginç, yararlı siteler
Bilgi

3sutun HAKKINDA


SİZDEN BİZE


Michelangelo: Sistine Şapeli tavanı (1508-1512)
‎●‎ Jean Anouilh :Sanatın amacı hayata bir şekil vermektir
‎ ‎●‎ Aristo :Resim sanatının amacı nesnelerin dış görünüşlerini değil içinin önemini ‎ortaya çıkarmaktır
‎ ‎●‎ Henri Bergson :Sanatın amacı alışılagelmiş ve kabul edilen genellemeleri, yani gerçeği ‎peçeleyen her şeyi, bir tarafa süpürmekten ve böylece bizleri gerçeğin ‎kendisi yüzleştirmekten başka bir şey değildir.
‎ ‎●‎ T. S. ‎Eliot : Sanatın görevi kişiliği ortaya koymak değil onun üstesinden gelmektir
‎ ‎●‎ Theophile Gautier : Gerçek sanatçı kimliğine sahip bir kişi için resmin amacı bizatihi resmin ‎kendisidir.
‎ ‎●‎ Carl Jung :Sanatçı kendi amaçlarını özgürce kovalama iradesine sahip olan değil, ‎aksine sanatın öz amacının kendi iç dünyasında gerçekleştirilmesine izin veren ‎kişidir.
‎ ‎●‎ Oscar ‎Wild :‎Sanatın amacı sanatı ortaya çıkarıp sanatçıyı saklamaktır.

KÜÇÜK GALERİ
(Sitenin diger bölümlerinde yer alan sanatsal resimler)

BOTICELLI : Venusun Doğuşu
GOYA: Çıplak Maya
INGRES: Banyo Yapan
INGRES: Odalık
INGRES: Çeşme Başında
PICASSO : Guernica
PICASSO : Meninas
RENOIR Nehir Kenarında Nimf
RENOIR: Banyo yapan
RENOIR: Türk Hamamı
VELAZQUEZ : Meninas Guernica
EL GRECO :Şövalye Eli Kalbinde
Anadyomen Venusu
(Apelles’ten esinlenildiği sanılıyor)
RODIN :Düşünen Adam