Bu söz,. M.S. 4 yüzyılda yaşamış olan Yunanlı ressam Apelles’e atfedilir. Öykü şöyle:
Ressam, yapmakta olduğu bir resim hakkında bir ayakkabıcının görüşünü sorar . Ayakkabıcı, resimdeki çizmeler hakkında yerinde eleştiriler yapar ve ressam kendisine teşekkür eder. Ama bu teşekkürden cesaret alan ayakkabıcı, resmin diğer bölümleri üzerinde de konuşmaya başlayınca Apelles:
“Pabuççu, çizmeden yukarı çıkma” der.
Bugün hemen her dile çevrilmiş bulunan bu söz, uzman olmadığı bir konuda ahkam kesmeye kalkışanlara pek uygun düşer.
appellesVenus
Apelles’in hiç bir resmi günümüze kalmamış olmakla beraber Pompei’de bulunan yukarıdaki duvar resminde, Apelles’in Anadyomen Venusu adlı tablosundan esinlenildiği sanılmaktadır.
KÜÇÜK GALERİYE
BAS SAYFAYA