3SUTUN OKUMALIK Eski ve Yeni Şairlerden Şiirler
                   BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                            Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
.

ARS LONGA, VITA BREVIS.
Hipokrat
Sanat uzun, hayat kısa.

.

ANA BÖLÜMLER


KONFERANSLAR

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

.

YARARLAR

ALINTILIK Gündem olmuş Söylevler, Bildiriler, Yazılar v.b.

BELGELİK 3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

YARENLİK İnsan, yaşam, toplum ve her şey hakkında

OKUMALIK
Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

BAKMALIK 3sutun'un diğer bölümlerinde yer alan resimler

GEZİNMELİK Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

SİZDEN BİZE


Manet: Stéphane Mallarmé'nin Portresi Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile
Manet'nin başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız

Tuti i mucize-guyem ne desem lâf değil.
Nef’î
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.
Bakî
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var.
Leyla Hanım
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif.
Muhibbî
                             (KanunÎ Sultan Süleyman)
Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kâfidir.
Ragıp Paşa‎
Ne şairler (alimler) geldi, neler dediler (buldular)
‎ Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar
‎ Hangisi yarıp geçti bu karanlığı.
Ömer Hayyam ‎

Eski ve Yeni Şairlerden
ŞİİRLER

CEMAL SÜREYA’DAN 3 ŞIIR
SEZAİ KARAKOÇTAN 3 ŞİİR
SUNAY AKIN’DAN 3 ŞİİR
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’DAN 3 ŞİİR
ATİLA İLHAN’DAN 3 ŞİİR
YAHYA KEMAL’DEN 3 ŞİİR
PEKŞEN TAMDOĞAN'dan 2 ŞİİR