Hümanist kültüre açılan küçük bir pencereGEZİNMELİK
Hümanist kültürün her alanından
Web'de ilginç, yararlı adreslerHÜMANİST KÜLTÜRÜN HER ALANINDAN
İLGİNÇ, YARARLI ADRESLER


ARAŞTIRMACILARA
YARDIMCI SİTELER
EZOTERİK KURULUŞLAR
MASONLUK
ANSİKLOPEDİLER MÜZİK SİTELERİ
DİNLER, MEZHEPLER, RESİM SİTELERİ
E-KİTAP SİTELERİ ŞİİR SİTELERİ
FELSEFE, DÜŞÜNCE SÖZLÜKLER
                  BAŞ SAYFA  DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                 Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
₪ ‎ ARAŞTIRMACILARA YARDIMCI SİTELER
Questia
‎₪‎ Önde gelen 100 den fazla yayıncıdan 83000'i aşan sayıda kitap
‎₪‎ 10 milyon akademik dergi makalesi.
‎₪‎ Yararlanmak için yıllık abone ücreti $99.95.
‎₪‎ Abone olmayanlardan indirilen eser başına dolar bazında ücret istenir.

JSTOR

₪ Sayısal ortamda akademik kitap, dergi ve diğer birincil kaynak içermektedir.
₪ Kurumsal veya bireysel olarak abone olunabilir.
₪Bireysel abonelik ücretsiz olmakla beraber indirilmek istenen her yapıt için dolar bazında ücret istenir.

INTERNET SACRED TEXTs ARCHIVE

Bu sitede din, mitoloji, menkıbeler, ‎efsaneler, folklorik eserler, ‎esrarengiz bilimler ve ezoterik ‎oluşumlar ile ilgili otantik ve ‎serbestçe indirilebilen metinler ‎yayındadır. Bum metinlerin İngilizce ‎çevirileri yanında mümkünse orijinal ‎versiyonları da verilmektedir.
‎ Yayıncı“inançlar konusunda ‎hoşgörünün ve bilimsel görüşlerin ‎yaygınlık kazanmasına çalışmak ‎dışında her hangi bir gizli amaç ‎güdülmemek olduğunu ” beyan ‎ediyor..‎

GOOGLE Akademik

Aramalarınızda bir adım öteye gitmek isterseniz arama motoru olarak Akademik Google'u kullanabilirsiniz

₪ ‎ ANSİKLOPEDİLER
ENCYCLOPEDIA OF GREEK MYTHOLOGY

- Tanrıların ve Kahramanların öyküleri
- Günümüz açısından anlam ve önemi
- Yunan Mitolojisi öğretimi ile ilgili ipuçları
- Alfabetik dizin ve anahtar kelime ile arama

VİKİPEDİ

Herkesin katkida bulunabildigi özgür ansiklopedi

DİKKAT!:Bu ansiklopediye erişim Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından idari tedbir karar ile engellenmiştir. (29 Nisan 2017) Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu ise de henüz olumlu bir sonuç alınamadı. - Admin
WIKIPEDIA

The free encyclopedia that anyone can edit

DİKKAT!:Bu ansiklopediye erişim Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından idari tedbir karar ile engellenmiştir. (29 Nisan 2017) Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu ise de henüz olumlu bir sonuç alınamadı. - Admin
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Araşturmaları Merkezinin yayınıdır

‎₪İslâmî ilimlerle İslâm kültür ve medeniyetine ait kavramları,
‎₪İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları,
‎₪Geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini,
‎₪İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri
kapsamaktadır

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA

Konulara daha çok katoliklik açısından bakan ancak oldukça geniş ve derin açiklamalar

₪ ‎ DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇ YOLLARI
WORLD RELIGIONS Atheism

Atheism, Baha'i, Buddhism, Candomblé , Christianity, Hinduism, Islam, Jainism, Jehovah's Witnesses, ‎Judaism, Mormonism, Paganism, Rastafari, A young religion founded in Jamaica in the 1930s., Santeria, ‎Shinto, Sikhism, Spiritualism, An ancient tradition of philosophy and belief rooted in Chinese worldview., ‎Unitarianism, Zoroastrianism ‎

DÜNYA DİNLERİ

Ortadoğu Dinleri : İslamiyet Hıristiyanlık Musevilik (Yahudilik ) Yezdanizm Zerdüştilik ‎‎/ Mazdaizm Sabiilik ( Mandeanizm ) Dürzilik
Uzakdoğu Dinleri: Hinduizm Budizm TaoizmŞintoizmSihizm / Sıkh DiniJanizm / ‎CaynacılıkKonfüçyüs Dini
Yeni Dünya Dinleri: , Yehova ŞahitleriKadiyanilik / AhmedilikTanrının Yolu ‎TopluluğuMoon Dini / MoonculukMormon Dini / Mormonculuk Scientology / Bilim ‎KilisesiBahai Dini / BahailikTenrikyo DiniCao Dai DiniRastafarianizmUzaylı Dini / ‎Raelian Akımı

INTERNET SACRED TEXTs ARCHIVE
World religions

Bu sitede din, mitoloji, menkıbeler, ‎efsaneler, folklorik eserler, ‎esrarengiz bilimler ve ezoterik ‎oluşumlar ile ilgili otantik ve ‎serbestçe indirilebilen metinler ‎yayındadır. Bum metinlerin İngilizce ‎çevirileri yanında mümkünse orijinal ‎versiyonları da verilmektedir.
‎ Yayıncı“inançlar konusunda ‎hoşgörünün ve bilimsel görüşlerin ‎yaygınlık kazanmasına çalışmak ‎dışında her hangi bir gizli amaç ‎güdülmemek olduğunu ” beyan ‎ediyor.

₪ ‎ E-KİTAP SİTELERİ
KÜLTÜR VETUR;ZM BAKANLIĞI

Bakanlığın web sitesinde e- kitap adında böyle bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde Sanat, Kültür, Edebiyat, Arkeoloji, Halk Kültürü, Tarih, Kültürel Miras başlıkları altında ilginç makaleler, resimler, fotoğraflar, şiirler v.s. yer almaktadır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Dünya Klasikleri

Rus, Fransız, İngiliz, Alman, Doğu Klasikleri

GUTENBERG PROJESİ

Bu sitede telif hakkı sona ermiş Dünyanın en önemli eesrlerini bulacaksınız. Bu eserlerin büyük kısmı İngilizce dilindededir. Bununla beraber Fransızca, başta olmak üzere, Çinceden Estonyacaya kadar pek çok başka dillerdeki bazı eserlere de yer veriliyor.

INTERNET SACRED TEXTS ARCHİVE
Online books

Bu sitede din, mitoloji, menkıbeler, ‎efsaneler, folklorik eserler, ‎esrarengiz bilimler ve ezoterik ‎oluşumlar ile ilgili otantik ve ‎serbestçe indirilebilen metinler ‎yayındadır. Bum metinlerin İngilizce ‎çevirileri yanında mümkünse orijinal ‎versiyonları da verilmektedir.
‎ Yayıncı“inançlar konusunda ‎hoşgörünün ve bilimsel görüşlerin ‎yaygınlık kazanmasına çalışmak ‎dışında her hangi bir gizli amaç ‎güdülmemek olduğunu ” beyan ‎ediyor.

₪ ‎ FELSEFE, DÜŞÜNCE
FELSEFE SİTESİ

"... bu site 2013 yılının Ağustos ayında, felsefeye ilgisi olan veya bu alanda çalışmalar yapmak isteyen kimseler için, özel bir tartışma ve paylaşım platformu olabilmesi amacıyla Felsefeci Doğan Çataloğlu tarafından kurulmuştur."

Stanford Encyclopedia of Philosophy

"...the SEP was designed so that each entry is maintained and kept up-to-date by an expert or group of experts in the field. All entries and substantive updates are refereed by the members of a distinguished Editorial Board"

Philosophy Pages

The Dictionary of Philosophical Terms and Names. A survey of the History of Western Philosophy. A Timeline for the intellectual figures discussed here. Detailed discussion of several major Philosophers

TÜRKİYE FELSEFE KURUMU

*********************

INTERNET ECYCLOPEDİA OF PHİLOSOPHY

Felsefenin başlıca konuşlarında akran değerlendirmesine tabi olmuş (Peer-Reviewed=hakem denetimli) Akademik kaynakar

INTERNET SACRED TEXTS ARCHİVE
Western Philosphy

Bu bölümde çağdaş batı toplumunu belirlemiş ‎olan en önemli düşünürlerin metafizik, etik, bilgi ‎kuramı, siyaset felsefesi gibi konulardaki ‎eserlerinin tam metinlerini bulacaksınız‎

₪ ‎ EZOTERİK KURULUŞLAR VE MASONLUK
MASONLUK _ MASONLAR

Evrensel Masonluk,ABD de Masonluk,İskoç Riti,York Riti,Masonluğun Tarihi gibi masonlukla ilgili konular Felsefe, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya gibi kültür konularında makaleler ve tartışmalar site herkese açık olmakla beraber yalnız site yöneticilerinin yürüttüğü bir testi geçmek suretiyle kabul edilen üyelerin yararlanabildiği özel bir bölümü de içermektedir. Türkçe yanında gerek makale ve gerek tartışmalarda , İngilizce, Fransızca ve Almanca da kullanılabilmektedir

PIETRE – STONES
REVİEW OF FREEMASONRY

1996 da kurulmuş olan sitede Quator Coronati, İngiltere Birleşik Locası Avustralya ve Yeni Zelanda Masonik Araştırma Konseyi gibi kuruluşlara mensup araştırmacıların makaleleri yayınlanmaktadır. Yazılar genelde İngilizce olmakla beraber birçok yazının İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce çevirileri de bulunmaktadır


        INTERNET SACRED TEXTSARCIVE
ESOTERİC
AND
OCCULT

This page indexes resources at this site in the Western Esoteric tradition. There is much more related to this topic at this site, listed below.

FREEMASONRY

The Internet has long been home to all kinds of sites about Freemasonry, pro and con. However, it has been hard to find reliable, vetted information on the web on this topic. This page has electronic editions of core texts on Freemasonry in the public domain, presented complete and unaltered.

₪ ‎ MÜZİK SİTELERİ
Gothenburg Symphony

Bu sitede Gothenburg Senfoni Orkestrasının her ay iki veya üç konserinin video kaydı ‎yayınlanmakta ve her bir performans 30 gün kadar yayında kalmaktadır. ‎

SANATKOLİK:
TÜRK SANAT MÜZİĞİ

Eserler
Makamlar
Mp3/Midi
Notalar
Sanatkarlar,

CLASSICAL ARCHIVES

Renaissance,‎ Baroque, ‎ Classical, ‎ Romantic, ‎ Late-/Post-‎Romantic, ‎ Impressionist Modern/Contemporary
14 günlük bedava daha sonra paralı abonelik.

₪ ‎ RESİM SİTELERİ
ECZACIBAŞI SANAL MÜZE

Sayfa Yönetimi, sitenin amacının
"sanatçılarımızın yaratıcılıklarını tanıtmak, tartışmak, kaydını tutmak ve sağlanacak iletişim ortamı ile onlara güç vermek"
olduğunu belirtiyor.

TURKS
Your Art Companion

‎“Bu sitede yeryüzündeki güzel sanatlar ‎ve elişi esarlerinin en iyilerinin önemli bir bölümünü bulacaksınız.”‎

GUGGENHEİM MUSEUM
Collection Online

Daha çok müzenin çeşitli etkinliklernin tanıtıldığı bu sitenin bazı bölümlerinde ünlü sanat eserlerinin kopyalarını görebilir snz

₪ ‎ ŞİİR SİTELERİ
ANTOLOJİ

Şair adı ve Şiir Başlığına göre arama
,Aşk Şiirleri, Atatürk Şiirleri, Ayrılık Şiirleri, Barış Şiirleri, Gece Şiirleri, Hüzün Şiirleri, İstanbul Şiirleri, ‎Yağmur Şiirleri gibi kategriler

ŞİİR DEFTERİ

492 Şairden 8684 Şiir
4354 Okuyucudan 29486 Şiir
Yorum yapma fırsatı

ŞİİR PENCERESİ

KATEGORİLER:
Aşk Şiirleri, Atatürk Şiirleri, Ayrılık Şiirleri, Barış Şiirleri, Gece Şiirleri, Hüzün Şiirleri, İstanbul Şiirleri, ‎Yağmur Şiirleri


BÖLÜMLER:
Çeviri Şiirler, Şiirsel Metinler, Türk Edebiyatı/ Poetik Metinler, Dünya Edebiyatı/ Poetik ‎Metinler, Söyleşiler, Aforizmalar, Şiir Değerlendirmeleri, Dergilerde Şiir p>

₪ ‎ SÖZLÜKLER
TÜRK DİL KURUMU
SÖZLÜKLER

Güncel Türkçe Sözlük , Sesli Türkçe Sözlük , Büyük Türkçe Sözlük, Kişi Adları Sözlüğü, Türk ‎Lehçeleri Sözlüğü , Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Bilim ve Sanat Terimleri ‎Sözlüğü , Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) , Atasözleri ve Deyimler ‎Sözlüğü, Tarama Sözlüğü, Türk İşaret Dili Sözlüğü, Uluslararası Metroloji Sözlüğüü, İlaç ve ‎Eczacılık Terimleri Sözlüğü , Hemşirelik Sözlüğü, Yazım Kılavuzu

TURENG
MULTI-LINGUAL DICTIONARY
Turkish - English, German - English, French - English, Spanish - English


Tureng Multilingual Dictionary offers you an extensive dictionary where you can search terms in ‎‎4 different languages. You can search words by their fields of profession, hear 9 different ‎accents in 4 languages, add and correct entries

WORDREFERENCE

bbbbbbbbbbbbbbbbb