3SUTUN - Hümanist Kültür bağlamında denemeler, makaleler, yazılar
  BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
           Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
.

VERİTAS NUMQUAM PERIT
Hakikat asla yok olmaz
‎ VERITAS ODIT MORAS
Hakikat gecikmeyi sevmez                  SENECA

.

ANA BÖLÜMLER


KONFERANSLAR

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

.

YARARLAR

ALINTILIK Gündem olmuş Söylevler, Bildiriler, Yazılar v.b.

BELGELİK 3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

YARENLİK İnsan, yaşam, toplum ve her şey hakkında

OKUMALIK
Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

BAKMALIK 3sutun'un diğer bölümlerinde yer alan resimler

GEZİNMELİK Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

> SİZDEN BİZE

Picasso: Guvernica
- Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile Piasso'nun başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız


Aşağıdaki sözler Atatürk'ün 1933'te Cumhuriyet Bayramını açış konuşmasından alınmıştır.
3Sütun'a hâkim olan görüş ve düşünceleri de çok güzel ifade etmektedir.

"Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar."
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

HÜMANİST KÜLTÜR BAĞLAMINDA ‎‎
GÖRÜŞLER, DÜŞÜNCELER


‎●‎ Bir Dünya Gücü: Opus Dei Ahmet Saylam
‎●‎ Laiklik Ahmet Saylam
‎●‎ E v r i m Asım Akin
‎●‎ :İyon Mucizesi Asım Akin
‎●‎ i.Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Ayhan Erol
‎●‎ Limon ve Felsefe Cengiz Gürsu
‎●‎ Siyasi ve İktisadi Düzlemde
   Demokratikleşme Cengiz Gürsu
‎●‎ Simyacılık Cevad Gürer
‎●‎ Bir Meddah Hikayesi Ender Arkun
‎●‎ Aydınlığı Savunmak Ender Arkun
‎●Zerdüştlüğe Bir Bakış Ender Kefoğlu ‎‎
‎●‎ Yalnızlık, Boşluk Duygusu ve
   Hayat Felsefeleri Üzerine Ender Sakintuna
‎●‎ Atatürk Yolu Bağımsızlık Üzerine Engin Bellisan
‎●‎ Seckincilik ve Halkçılık Engin Bellisan
‎●‎ Göşgeler ve Yansımaları Derya Özalp
‎●‎ Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar Nadir Elibol
‎●‎ Doğru Düşünmemizi Engelleyen Gölgeler Necdet Ersoy
‎●‎ Altın Oran Necdet Kesmez
‎●‎ İletişim ne değildir? Teoman Gönen
‎●‎ Şu Bizim Duvarcı Ustalarımız Ziya Tanalı


     
.