VESİKA

“vesika” konusu ile ilgili hukuki düzenleme 24.4.1930gün ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha ‎Kanunu’na dayanılarak 30.3.1961 tarihinde kabul edilmiş olan
“Genel ‎Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan ‎Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü"nün 22. Maddesinde yapılmıştır.
Bu hüküm şöyledir:
‎Genel kadın olarak tescili ......... (uygun görülen)... kadınların nüfus hüviyet cüzdanları ... makbuz karşılığında alınarak ‎kartona eklenir. Bu suretle kaydedilen genel kadınların ellerine sicil ‎kartonunun numarasını gösteren, ekli örneğine uygun bir "Hüviyet ‎muayene cüzdanı" verilir.
‎ İlgililerin çok haklı şikayetlerine ve kamu oyunda çok hararetli tartışmalara neden ‎olan bu uygulamaya son verilmesi için kampanyalar açılmış, bazı medya organlarında ‎‎Hayat kadınlarına 'vesika' dönemi bitti şeklinde haberler yapılmıştır. Bununla beraber, bazı lehte uygulamalara yer verilse de yukardaki hükümde halâ bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır.‎