????????????????


Hümanist kültüre açılan küçük bir pencere

BELGELİK
3sutun'un ilgi alanındaki konularda
önemli yasa, antlaşma,
sozleşme, bildiri gibi belgeler.
Paradoksal On Emir

Dr. Kent M. Keith

            BAŞ SAYFA  DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                 Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
İnsanlar, mantıksız, idraksiz ve ben merkezcidirler;
Yine de onları seviniz
İnsanlar, bir iyilik yaptığınızda sizi gizli ve bencil güdülerle hareket etmekle itham ederler;
Siz yine de iyilik yapmaya devam ediniz.
Başarılı olunca sahte dostlar ve gerçek düşmanlar kazanırsınız;
Yine de başarılı olunuz.
Bugün yaptığınız iyilik yarın unutulur;
Yine de iyilik yapınız.
Dürüstlük ve açık sözlülük kırılgan yapar;
Yine de dürüst ve açık sözlü olunuz
En büyük fikirlere sahibi en büyük insanlar en küçük kafalara sahip en küçük inanlar tarafından vurulurlar.,
Yine de büyük düşününüz.
İnsanlar mazlumlardan yana gözükürler ama zalimleri izlerler;
Yine mazlumlar için savaşınız.
Yılların emeği sonunda yaptığınız bir gecede yok edilebilir;
Yine de yapmaya devam ediniz.
İnsanlar yardıma gerçekten muhtaçtırlar ama Yardım ederseniz size saldırırlar,,
Yine de insanlara yardım ediniz.
İnsanlık için Elinizden gelenin en iyisini yapsanız da sonunda şamarı yiyen siz olursunuz ,
Yine de elinizden gelenin en iyisini yapınız.