PARADOKSAL ON EMİR
Dr. Kent M. Keith

  1. İnsanlar, mantıksız, idraksiz ve ben merkezcidirler;Yine de onları seviniz
  2. İnsanlar, bir iyilik yaptığınızda sizi gizli ve bencil güdülerle hareket etmekle itham ederler;Siz yine de iyilik yapmaya devam ediniz.
  3. Başarılı olunca sahte dostlar ve gerçek düşmanlar kazanırsınız; Yine de başarılı olunuz.
  4. Bugün yaptığınız iyilik yarın unutulur; Yine de iyilik yapınız.
  5. Dürüstlük ve açık sözlülük kırılgan yapar;Yine de dürüst ve açık sözlü olunuz
  6. En büyük fikirlere sahibi en büyük insanlar en küçük kafalara sahip en küçük inanlar tarafından vurulurlar.,Yine de büyük düşününüz.
  7. İnsanlar mazlumlardan yana gözükürler ama zalimleri izlerler;Yine mazlumlar için savaşınız.
  8. Yılların emeği sonunda yaptığınız bir gecede yok edilebilir;Yine de yapmaya devam ediniz.
  9. İnsanlar yardıma gerçekten muhtaçtırlar ama Yardım ederseniz size saldırırlar,,Yine de insanlara yardım ediniz.
  10. İnsanlık için Elinizden gelenin en iyisini yapsanız da sonunda şamarı yiyen siz olursunuz ,Yine de elinizden gelenin en iyisini yapınız.
BAŞ SAYFA
YARENLİKLER