,


Dünyaya, İnsanlara, Olaylara
MAVİ PENCERE
Necdet Ersoy

DOĞRU DÜŞÜNMEMİZİ ENGELLEYEN GÖLGELER Tanrının bize bahşettiği düşünme yeteneğimizi gerektiği gibi değerlendirebiliyor muyuz? Düşünüp doğru sonuca ulaşmaya çalışırken bizi etkileyen bir yığın unsurun farkında mıyız? Işığımızı kesen, gerçeği arayan bizlerin yolunu karartan bir takım gölgeler in etkisinden kurtulabiliyor muyuz?
BİLİM SOHBETLER Bilimin derinliklerine inmeden, bilim dünyasında turistik ?bir tur: Önemli yerlerde durarak, bazı yerlerde sadece pencereden bakarak, ama önemli, çığır açıcı, eşzamanlı ilginç ?olayları atlamadan kısa bir bilim sohbeti gezisi
KENDİNİ BİLMEK NELERİ BİLMEKTİR kendimizi bilmenin yolukendimizden çıkmaktır. Çıkalım kendimizden kendimizi sahnede bırakalım. Sahnede nasılız? Yeterince özgüvenimiz var mı? Sesimiz duyuluyor mu? Rolümüzü özümsemiş miyiz? Herkesin gözü üzerimizde diye heyecanlı mıyız? Yoksa üç, beş belki de yedi basamak yüksekte bir sahnedeyiz diye biraz tepeden mi bakıyoruz?kim olduğumuzu neye ahtettiğimizi unuttuğumuz oluyor mu?

GÖZLEMCİNİN GÜNLÜĞÜ
Gözlemci: Nihat Al

Baktığını görmek! Bakmadan da görmek!


İNİLEN TRAMVAYLAR Gündemin değişme hızına erişemiyoruz. Tam son konuyu yakaladığınızı sandığınızda, mümbit topraktan fışkıran bir yeni gonca ile burun burunasınız.
NEZAKETİN MALİYETİ Epiktetos'un nezaketi üzerine
YÜKSEK ATEŞALTINDA MANTIK Akla yakın gibi görünen önermeleri gerçeklerlerle doğrulanmadığı haller mantığı yakar, kavurur.
BİR BARDAK BİLİNÇ Ölçüye tartıya gelmese de bilinç diye diye bir olgu vardır! Doğruyu görmek, hatayı kabul etmek, afaki hayalleri, özlemleri, boş inançları değil aklı ve mantığı rehber etmek başka türlü olur mu?
VİCDANÎ Haldun Taner yarattığı Hicabî karakteri gibi birkaç karakter ile açıklamalarla vicdan, ahlak ve vicdanlı olmanın yararları yada zararaları

Transit umbra, lux permanet
Gölge gider, ışık kalır.

IŞIKLI YOL

Aydınlığa, Özgürlüğe, Mutluluğa

Engin Bellisan

3 MART ?YASALARI, NEDENİ, ÖNEMİ, BUGÜNÜ ?Genç Cumhuriyet Türkiyesinin çağdaşlaşma sürecinde, laikleşmenin ilk adım olarak TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiş olan yasaların önemi, hükümleri, uygulanması gibi hususlar ve bugün gelinen noktadaki durum
ATATÜRK DEVRİMLERİ- KARŞI DEVRİMİN KÖKENLERİ VE BUGÜNÜ Bağımsız, çağdaş, aydınlık bir ulusal devlet kurma yolunda 1919'dan başlayan siyasal, toplumsal, ekonomik çok sayıdaki değişimlerin değerlendirilmesi, her bir devrimin amacının, öneminin, sonucunun ve karşı devrimin kökenlerinin kısaca açıklanması, karşı devrimin bugün geldiği nokta ve geleceğe bakış
ATATÜRK YOLU BAĞIMSIZLIK . Atatürk devri öncesi bağımsızlık, Atatürk devrinde bağımsızlık ve Atatürk sonrası bağımsızlık anlayışı hakkında görüş ve düşünceler
ATATÜRK’ÜN İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ Karlsbad Not Defterlerinde ve Mazhar Müfit Kansu’ya not ettirdikleri gibi belgelerde yer alan Misak-ı Milli’nin gerekliliği, Meşrutiyet’in akıbeti, I’inci Dünya Savaşı’nın olası sonucu, II. Dünya Savaşının kaçınılmaz olduğu, Gerçekleştirilecek devrimler, Hitler’in ve Mussolini’nin sonu gibi öngörüler, ayrıca ses dalgaları, teknoloji, elevizyon, uzay yolculuğu gibi bilimsel çıkarımlar
ATATÜRK DÖNEMİ HAVACILIK SANAYİİNE BAKIŞ Havacılık Sanayiinde zamanın elverşsiz koşullarına rağmen elde edilen hayret verici gelişmeler oldukça ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor.
SEÇKİNCİLİK VE HALKÇILIK Kısaca Atatürkçülük olarak ifade edilen görüşi sistem ve felsefe bağlamında seçkincilik vr halkçılık kavramlarına kısa bir bakış

Doğa, İnsan, Yaşam,
DÜNYA GÖRÜŞÜ
Özgür Düşünce, Özgürlük, Aydınlık

Ender Arkun

XXl. YÜZYILDA BİLİM AKADEMİLERİ GEREKLİ Mİ?Bilim akademilerinin, on yedinci yüzyıla ait modası geçmiş kurumlar olduğu düşünülebilir, çünkü teknolojide ilerleme artık devletçe desteklenip yönlendirilmesi gereken bir olgu olmaktan çıkmış bulunuyor. Bununla beraber 17. yüzyılda toplumları bilime yönlendirmek, 21. yüzyılda ise akademilerinin bilimi toplum yararına yönlendirmek görevini üstlenmektedir.
AYDINLIĞI SAVUNMAK 21. yüzyıla girdik. Gelişmiş toplumların gelişmiş dünyasında, bizlerin içinde yaşadığımız çevrede artık aydınlığı savunmaya gerek var mı? Evet, Vardır, çünkü köktendincilik” denen aydınlığı öldürücü hastalık tartışılmaz diye düşündüğümüz ilkelerimizi yok ediyor, karanlıklar gittikçe artıyor.
BİR MEDDAH HİKAYESİ Hazreti Süleyman döneminde geçen gizemli bir öykü ki Ülkelerin yalnız topraklardan değil, insanlardan oluştuğunu, topraklar ülke ve ülkede yaşayanları ulus yapanın o toprakların insanları olduğunu, eğer insanlaı bedeni güçlerini fikri çalışmalarıyla tamamlamayı bilirlerse o uluslarda bilim ve sanatın geliştiğni vb. çok güzel anlatıyor.
HÜRRİYET KAVRAMI Hürriyet nedir?? Sınır, engel tanımadan kuşlar gibi uçabilmek midir? Öyleyse kuşlar hür müdür? Ya solucanlar? Toprağın derinliklerine hapsolmuş, gün ışığından uzak, yavaş ?yavaş toprağı kazarak yaşamını sürdürmeye gayret eden solucanlar hür ?müdür? İnsanlar hür müdür?
TANRI İNANÇLI VE TANRI İNANÇSIZ AHLÂK Dünyanın ülkemizi de içine alan büyük bir bölümünde yaygın olan inanca göre her insanda, tanrısal kökenli bir “ruh” bulunur ve bu ruh onu doğru ??(ahlâklı) davranışa yöneltir ve insan ölümden sonra ödüllendirilir. Uzakdoğu başta olmak üzere Dünyanın geri kalan ülkelerinde ise bir yüce varlığı temel almayan, ahlâk?lı olmanın insanın mutlu olabilmesi için yeterli ?olduğu, örneğin huzura ermenin bir yolunun, bütün arzuların ortadan kaldırılmasında, ?insan yaşantısının ve dış dünyanın akışından uzaklaşmada bulunduğu şeklinde bir felsefe ve inancın hakim olduğu görülür.
ÖZGÜR DÜŞÜNCE VE İNANÇ Çağımızda büyük çıkar gruplarının ve basılı ve görsel Medyanın ticari, toplumsal ya da siyasal amaçlarla büyük bir güçle düşüncelerimizi yönlendirme çabası içinde iken özgür düşünce diye bir kavramdan söz etmek anlamlı mıdır? Diğer taraftan insanda inançla özgür düşünce bir arada bulunabilir mi? Bazı değişmez ilkelere bağlılık olarak tanımlanabilen ?inancın en belirgin örneği Dinsel İnançtır. Gelişen dünya ?koşulları, ya da olaylar Kutsal ?kitaplarda yazılan veya peygamberlerin belirlediği düşünce ve davranış biçimleri ile çeliştiği taktirde insan ne yapmalı? Bir siyasal veya sosyal görüşe vazgeçilmez bağlılık şeklindeki bir inanca sahip olan insanlar da, dinsel inançlı insanlar kadar bağnaz olabilirller; düşünce yapıları sloganlarla biçimlenmiştir. Klişelerle düşünürler. Düşünceleri, iyi tanımlanmış çerçevelerin, keskin sınırların dışına taşamaz. Bu türden bir inanç biçimi özgür düşünce ile bağdaşabilir mi?
MUTLU OLABİLME SANATI Mutluluk doğanın bir parçasıdır, onu bulup çıkarmayı bilenler için yaşam çok zevkli ve güzel bir deneyim olacaktır. Yani mutlu olabilmek bir sanattır, Bu bağlamdaiyimserlik önemli bir araçtır.?
Ziyaretçi Sayısı:  counter Visits

Site İçi Arama

Buradan 3SUTUN'da geçen tüm İsim, Sözcük, Konu, Kavram, Olay v.b. ARANABİLİR

Google: Yahoo: MSN: