ARKA BAHÇE


                       BAŞ SAYFA DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                                    Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
BDDB ÇALIŞMALARINDA
TÜRK DİLBİLİMCİLERİNİN ‎
KATKILARININ SAĞLANMASI
‎ ‎

I- AMAÇ, DURUM , GÖREV

‎ Bilindiği üzere yurdumuzda BDDB konusundaki çalışmalar, bilişim teknikbilimi ‎alanındaki bir avuç akademisyenin özverili, fakat ne yazık ki dilbilim açısından biraz ‎eksikli olan çalışmaları ile sınırlı kalmaktadır. O kadar ki, bu alandaki kuramsal ‎çalışmaların uygulamaya dönüştürülmesi bağlamında ele alınan örneklerin çoğu kez pek ‎naiv olduğu görülmekte, diğer taraftan, kuramın geliştirilmesi veya uygulamaya ‎konulması için gereksinim duyulan dilbilim ilke ve kurallarının el yordamıyla ‎geliştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu olumsuzluk şu iki nedenden kaynaklanıyor ‎olabilir:
  ‎ ‎
 1. Dilbilimciler arasında BDDB konularına ilgi duyan hemen hemen hiç akademisyen ‎bulunmadığı için, bu alanda kuramsal veya uygulamalı çalışma yapan bilişimciler bir ‎dilbilimciden katkı almak olanağına sahip olamamaktadırlar.
 2. ‎ ‎
 3. Modern Kuramsal Dilbilim alanında bugüne kadar yurdumuzda pek az çalışma ‎yapılmış olduğundan BDDB alanında inceleme yapan bilişimciler Türkçe ile ilgili yazılı ‎kaynaklardan da mahrum bulunmaktadırlar..
‎ Çalışma grubumuzun, askerce bir deyim kullanırsak, bu durumdan görev çıkartması ve ‎bazı girişimlerde bulunması gerektiği düşünülmektedir. Bu aşamada şu girişimlerin ‎yararlı olabileceği düşünülmektedir:
  ‎ ‎
 1. Dilbilimcilere yönelik BDDB yi tanıtan bir kitapçık ,
 2. ‎ ‎
 3. Dilbilimcilere yönelik Bilişim, Yapay Us ve Bilişsel Bilim Kavramları Kursu
 4. >‎ ‎
 5. Bilişimcilere yönelik olarak ilgili dilbilim alanlarını içine alan dilbilim kursu
 6. ‎‎
‎ ‎

II - DİLBİLİMCİLERE YÖNELİK BDDB TANITIM KİTAPÇIĞI


‎ BU kitapçık, örneğin BİLİŞİM ve DİLBİLİM adını taşıyacak ve modern kuramsal ‎dilbilim çalışmaları alanında bilişim teknikbiliminin dilbilimcilere sağladığı olanaklar ‎hakkında özet bilgiler içerecektir.
‎ Yabancı dillerdeki yayınlarda ve hatta İnternet’te var olan bilgilerin Türkçe’ye ‎aktarılması niteliğinde olacak olan bu kitapçığın kolayca hazırlanıp ilgililerin yararına ‎sunulabileceği umulmaktadır.
‎ Çalışmayı hızlandırmak için kitapçığın imece usulü ile hazırlanması da düşünülebilir.
‎ ‎

III – KURSLAR


‎ Gerek dilbilimciler ve gerek bilişimcilere yönelik kursların düzenlenmesinde Türkiye ‎Bilişim Derneği ile işbirliği yapılabileceği düşünülmektedir. Kursa katılacaklardan cüzi ‎bir katılım ücreti alınması kursun gerçek ilgilileri kapsamasını sağlamak açısından ‎uygun olur. Kurs giderlerinin geri kalan kısmının TDK veya TBD bütçelerinden ‎karşılanması mümkün olamayacaksa destekçi kuruluşlar bulunulabileceği ‎düşünülmektedir.
‎ ‎
Ne yazık ki bütün bu görüşlerin bugün geldiğimiz ‎noktada (25.07.2018) sadece bir boş hayal olduğu ortaya çıktı. Çünkü Türk Dil Kurumu!nun ‎web sitesinden anlaşıldığına göre TDKda Bilgisayar Destekli Dilbilim Çalışma ‎Grubu adıyla bir çalışma grubu artık yok!