ARKA BAHÇE
                       BAŞ SAYFA DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                                    Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
‎‎
NecdetKesmez
‎ ‎

HAYAT HİKAYEM

Sivrihisar PolatlıSivrihisar’da doğmuş olmakla beraber (1933) ‎çocukluğum ‎ilkokul ‎bitene kadar Polatlı’da geçti ve ilkokulu Polatlı ‎İlkokulu’nda bitirdim. O zaman ‎Anadolu’daki pek çok ‎ilçede olduğu ‎gibi Polatlı'da ortaokul bulunmadığı için ortaokul 1. ‎‎sınıfı İstanbul’da Haydarpaşa ‎Lisesinde yatılı olarak ‎okumak zorunda kaldım.
HaydarpaşaLisesi CağaloğluOrtaOkulu Birinci sınıfın sonunda ailem ‎İstanbul’a ‎naklettiği ‎için 2. Sınıfı Karagümrük Orta Okulunda, 3. ‎Sınıfı ise Cağaloğlu Orta ‎Okulu nda okuduktan sonra lise ‎öğrenimi için İstanbul Erkek Lisesine ‎girdim ve 1950 ‎yılında edebiyat şubesinden ‎mezun oldum. ‎İstanbulLisasi
‎ O tarihte üniversiteye kabul edilmek için, özel sınav açan birkaç ‎fakülte hariç, liseden mezun olurken girilen Bitirme ve Olgunluk ‎Sınavlarında alınan notlar yeterli oluyordu. SiyasalBilgilerFakültesi Ben her iki sınavda da ‎Pekiyi tutturduğum için İstanbul’da, İTÜ hariç her fakülteye ‎girebilecektim. Ama tesadüfen ‎elime geçen tanıtım broşüründen ‎hukuk, iktisat, istatistik, uluslararası ilişkiler, sosyoloji gibi geniş bir alanda ‎öğrenim imkânı sunduğunu öğrendiğim Ankara’daki Siyasal Bilgiler ‎Fakültesi’nin sınavına girmeyi tercih ettim
‎ ‎Buradan 1954 yılında mezun olur olmaz fakülte öğrenimim süresince ‎‎Maliye ‎Bakanlığı adına öğrenim bursu almış olduğum ‎için bu bakanlığa kapılanmaktan başka ‎seçeneğim yoktu. Bir kere ‎girdikten sonra da Maliye Bakanlığında Hesap Uzman ‎‎Muavini, Gelirler Kontrolörü, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı ve ‎Genel ‎Müdür Başyardımcısı, OECD Nezdinde Maliye ve Ekonomi ‎Müşaviri (Paris) ve ‎Bakanlık Müşaviri olarak çeşitli ‎görevlerde bulundum. ‎
MaliyeBakanlığı Maliye ‎Bakanlığında Gelirler Genel Müdürlüğünde görev yaparken “Vergi Daireleri İşlem ‎Yönergesi” ni hazırlamak ve “Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi” nin ‎kuruluşunu üstlenmek gibi hizmetlerim oldu.
University-of-NorthCarolina Bu arada Maliye Bakanı Sayın Kemal Kurdaş ’ın başlattığı bir proje ‎çerçevesinde AID‎ ‎ ‎bursu ile ‎ University of North Carolina ‎‎‘ da Ekonomi dalında ‎yüksek lisans çalışması ‎yapmam da kısmet oldu.‎ ‎‎(1961-1963)
‎ Maliye’de Bakanlık Müşaviri görevinde iken o zaman Sayıştay Başkanı ‎olan, Bakanlıktan mesai arkadaşım Servet Şamlıoğlu’nun ‎önerisi ve desteği ile 1985 yılında TBMM tarafından Sayıştay Üyesi ‎‎seçildim ve 13 yılı aşkın süre bu görevde ‎bulunduktan sonra 1998 yılında emekli oldum.
SayıştayBaşkanlığı Sayıştay Üyesi iken kanuni görevlerimin yanında
‎ ‎₪Bilgi İşlem Bölümünün çalışmalarını izlemek ve yardımcı ‎olmak‎,‎
‎ ‎₪Kurulmasında emeğim geçen Dış İlişkiler Bölümünün ‎çalışmalarını ‎koordine etmek, ‎ ‎
‎ ‎₪Sayıştay’ın 125inci, 130uncu ve 135inci Kuruluş Yıldönümü ‎kutlama Programlarını uygulamak
‎ ‎ ₪ Sayıştay Denetimi (Supreme Audit) konusunda ‎birkaç kez uluslararası çapta toplantı (sempozyum veya konferans) ‎düzenlemek
‎ ‎gibi faaliyetlerde bulundum.
‎ Bununla berber Sayıştay’daki çalışmalarım arasında benim için en ‎büyük kıvanç ‎ve övünç kaynağı klasik denetim (Uygunluk ‎Denetimi) yanında Verimlilik, Etkinlik, ‎Tutumluluk (VET) ‎Denetimi ’ne yer verilmesini sağlamak amacıyla Dünya Bankası’nın ‎‎desteğiyle Sayıştay Denetimini Modernleştirme Projesi ‎çerçevesinde çalışmalarım oldu.
‎ Gerek Maliye Bakanlığındaki ve Gerek Sayıştay Başkanlığındaki resmî ‎görevlerim ‎dışında çeşitli kuruluşlarda da ek görevler alıp bazı ‎faaliyetler yapmaya zaman ayırmam mümkün ‎oldu. Örneğin
‎ ‎ TBDTürkiye Bilişim Derneği’inde Yönetim Kurulunda ve ‎çeşitli Çalışma ‎Gruplarında uzun yıllar görev yaptım.‎ ‎
‎  TKVTürkiye Körler Vakfı’ında üç dönem Yönetim ‎Kurulunda bulundum.‎ ‎

HazineMüsteşarlığı TİKAHazine Müsteşarlığı ile Türk İşbirliği ve ‎Koordinasyon ‎Ajansı Başkanlığı (TİKA) ’nın bağlı kuruluşu ‎olarak faaliyet gösteren Türk Cumhuriyetleri Çalışma ‎Grubu’nda on yıla yakın ‎üye olarak görev yaptım
. ‎ ‎ TDKTürk Dil Kurumu’nda Bilgisayar Destekli Dil ‎Bilim Çalışma Grubu ‎Başkan ‎Yardımcısı olarak hizmet etme ‎fırsatım oldu. ‎ ‎
‎ Gerek Kamudaki gerek dernek, vakıf gibi kuruluşlardaki görevlerim ‎sırasında olağan sorumluklarımın yanında Hukuk, Ekonomi, ‎Denetim ve Bilişim başta olmak pek çok tarakta bez ‎dokumaya ‎‎çalıştım. Bu meyanda bir tür yan-ürün olarak ortaya ‎çıkan yazılarımı Arka Bahçe sayfalarında bulacaksınız.